Ako previezť alebo skonvertovať Excel tabuľku na SQL dopyt
Tipy / október 4, 2015

Určite ste sa už stretli s problémom, že ste mali Microsoft EXCEL tabuľku a bolo potrebné ju previesť do databázy. Pokiaľ má ta tabuľka pár riadkov a stĺpcov nie je problém ju rýchlo ponahadzovať cez nejaký GUI klient do databázy, ale čo ak má tabuľka 50000 riadkov a 50 stĺpcov ? Na internete sa objavujú postupy ako export do CSV z excelu a následný import do databázy cez nejaký GUI nástroj (pre MySQL  PHPMyAdmin a pre Oracle napríklad SQL developer). A tento spôsob je jednoduchý, rýchly a je použiteľný vo váčšine prípadov. Čo ak je potrebné údaje nejako spracovať, napríklad v tabuľke sa adresa nachádza vo v jednom stĺpci a je potrebné ju do databázy vložiť do viacerých stĺpcov? Na toto nebude stačiť autoamtický nástroj. Majme takúto tabuľku (prvý záznam je na EXCEL riadku číslo 2) : customer_id first_name second_name address house_number 100 Peter Kadlec 5th Avanue 14 101 John Ballock Green lake 25/45 102 Abdul Habib 103 Tom Lurfurson Riverbound street 1050 104 Xiao Tung Peng Polgrad 5423/125   V princípe ide o konkatenáciu INSERT reťazca s premennými z buňiek a keďže reťazec tvoríme úplne sami, môžeme ho rôzne podmienkovať alebo inak spracovávať. Pre našu testovaciu tabuľku by vyzeral…